בהגדרה, הפעילות של Highwrite מחייבת מעורבות עמוקה בעסק לקוחותיה כולל מוצריהם, שרותיהם, תוכניות ואסטרטגיות. Highwrite מכירה ומסכימה כי גישתה לסודות מסחריים ולמידע ייחודי וסודי של לקוחותיה, שלא נחשפו לציבור קודם, חיונית לביצוע תפקידה במסגרת הסכם העסקה עם הלקוח.

מידע סודי זה כולל רכוש אינטלקטואלי, מידע סודי לגבי העסק וענייני הלקוח, מפרטי מוצרים, תוכניות שיווק, תוכניות פיתוח, מחירונים, רשומות ספקים ולקוחות ותוכניות עסקיות.

Highwrite מכירה ומסכימה כי מידע חיוני זה הינו נכס בעל ערך גבוה ללקוחותיה ואם נמסר לגורם שלישי, עלול לגרום ללקוחות נזקים והפסדים.

Highwrite מתחייבת לא להשתמש במידע סודי זה ללא הסכמת הלקוח, ובנוסף, מתחייבת לא למסור מידע סודי זה לאף גורם אחר.

קבלת התחייבות זאת הינה תנאי חובה לכל עובדי Highwrite אשר יש להם קשר עם המידע לעיל.